Πολιτική απορρήτου

1. Η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπει στον επισκέπτη να πλοηγείται σε αυτήν χωρίς ν’ αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Η δήλωση προσωπικών στοιχείων του χρήστη είναι απαραίτητη μόνο αν επιθυμεί να προβεί σε αγορά και παραγγελία προϊόντων, να εγγραφεί ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος του kazanalba.gr ή να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας της.

2. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας αυτής είναι απόρρητες και τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τους προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης - αγοραστής για την χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, και δεν μεταβιβάζονται ή χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου αυτό προβλέπεται από το Νόμο και από τις αρμόδιες και μόνο αρχές του κράτους).

4. Η ιστοσελίδα εφαρμόζει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και το Ν. 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Κανονισμό (ΕΕ 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

5. Κατά την πραγματοποίηση συναλλαγής με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ζητείται από τον χρήστη να δηλώσει προσωπικά στοιχεία του όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων και τηλέφωνο, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία.

6. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), τα δικαιώματά των χρηστών της ιστοσελίδας σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται διαμορφώνονται ως εξής: Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα, Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα εναντίωσης, Δικαίωμα στη λήθη (διαγραφής των δεδομένων) και Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

7. Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην επιχείρησή ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή με έγγραφο αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί εντύπως στο κατάστημά μας.

8. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, εφόσον επιθυμεί να δέχεται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) με πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορεί να δηλώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ιστοσελίδα μας για όσο χρονικό διάστημα το επιθυμεί, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή την διαγραφή του e-mail του και τον τερματισμό αποστολής ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων από την ιστοσελίδα μας.

9. Ο χρήστης, μετά την πρώτη συναλλαγή του με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) με προσφορές από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας έχοντας τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει τον τερματισμό της αποστολής των παραπάνω ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

10. Τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας παραμένουν σε κάθε περίπτωση απόρρητα και δεν θα γίνεται καμία χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

11. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την διαρροή δεδομένων εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων, σε δολιοφθορά και τυχόν προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τεχνικούς λόγους ή από τα τυχόν προβλήματα και κενά ασφαλείας που υπάρχουν στους υπολογιστές των χρηστών

12. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, τις οποίες η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να τις ανακτά και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα εναρμονίζεται πλήρως με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία, συνεπώς η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση η οποία θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα, κάθε φορά που ζητείται η σχετική συγκατάθεση για χρήση των cookies.